Chiến thắng hào hùng giúp Obafemi Martins trở thành cầu thủ sút mạnh nhất thế giới

Chiến thắng hào hùng giúp Obafemi Martins trở thành cầu thủ sút mạnh nhất thế giới

Chiến thắng hào hùng giúp Obafemi Martins trở thành cầu thủ sút mạnh nhất thế giới

Chiến thắng hào hùng giúp Obafemi Martins trở thành cầu thủ sút mạnh nhất thế giới

Tags:
Both comments and trackbacks are currently closed.